Dr Adrianna Pabian-Sroka

Założycielem naszej Kancelarii jest dr Adrianna Pabian-Sroka. Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt.: „Orzekanie na rozprawie głównej pod nieobecność oskarżonego a prawo do obrony”, na podstawie której uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Od 2015 r. jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. W 2019 r. wykonywała pracę na Uniwersytecie w Portugalii związaną z wdrożeniem rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Swoje doświadczenie zawodowe i pracę naukową wykorzystuje w pracy z Klientami. W Kancelarii cenimy sobie rzetelność, dyskrecję i terminowość.


Informacje dodatkowe

Ile kosztuje prowadzenie sprawy przez adwokata?

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem po wstępnej analizie sytuacji prawnej, w jakiej się on znajduje. Cena świadczonych usług prawnych zależy m.in. od rodzaju sprawy, poziomu jej skomplikowania, nakładu pracy i czasu trwania współpracy.

Jakie korzyści przynosi reprezentacja przez adwokata?

Zastanawiając się nad skorzystaniem z usług adwokata warto pamiętać, że adwokat może reprezentować interesy Klienta przed sądami, instytucjami, urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi. Powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi często jest kluczowe do rozwiązania problemu w sposób satysfakcjonujący Klienta. Adwokat zapewnia rzetelną pomoc na wysokim poziomie i gwarantuje zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, do czego obliguje go ustawa Prawo o adwokaturze oraz Kodeks Etyki Adwokackiej.