.

Rozwód, podział majątku po rozwodzie oraz prawne uregulowanie relacji małżonków z dziećmi wymaga zrozumienia i szczególnego podejścia do Klienta. Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie prawne w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego przy zachowaniu pełnej dyskrecji. Reprezentujemy interesy Klientów i pomagamy im znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie prawne problemów rodzinnych. Dążymy do sprawnego zakończenia sporu w sposób, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy. Twoja sprawa może zostać rozwiązana polubownie w drodze mediacji lub po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Doradzimy Ci, realnie oceniając Twoją sytuację. Prowadzimy rozmowy negocjacyjne, reprezentujemy Klienta na etapie przedsądowym, w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

W zakresie prawa rodzinnego prowadzimy sprawy o:

 • rozwód (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie), separacja, unieważnienie małżeństwa
 • alimenty na rzecz dziecka, małżonka, rodzica (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie alimentów, niealimentacja, egzekucja alimentów)
 • ustalenie władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej)
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • korzystanie ze wspólnego mieszkania
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • rozdzielność majątkowa (tzw. intercyza)
 • ubezwłasnowolnienie (częściowe i całkowite)
 • ustanowienie opieki i kurateli
 • przemoc domowa, w tym znęcanie fizyczne, psychiczne, ekonomiczne
 • uprowadzenie dziecka
 • świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+