Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych, w tym wspólnot mieszkaniowych. Prowadzimy mediacje cywilne, gospodarcze, rodzinne i karne. Zapewniamy doradztwo prawne oraz reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Prezentujemy indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta i zaangażowanie w prowadzoną sprawę. Pomagamy podejmować właściwe decyzje, dążąc do satysfakcjonującego rozwiązania problemu. Cenimy sobie rzetelność, dyskrecję i terminowość. Usługi prawne świadczymy na terenie całej Polski, w szczególności w Krakowie i okolicach.

Główne obszary działania Kancelarii:

Prawo karne

Reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym; pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym; obrona oskarżonego w sprawach karnych i karnoskarbowych; obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia; reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym; pomoc pokrzywdzonemu oraz oskarżycielowi prywatnemu.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody i separacje; władza rodzicielska; ustalenie kontaktów z dziećmi; alimenty; podział majątku. Dążymy do sprawnego zakończenia sporu w sposób, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy. Twoja sprawa może zostać rozwiązana polubownie w drodze mediacji lub po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Prawo autorskie

Sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, w tym umów wydawniczych i dotyczących artystycznego wykonania; dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Kredyty frankowe

Pomoc osobom poszkodowanym przez nieuczciwe klauzule abuzywne; bezpłatna analiza umowy kredytowej; opracowanie strategii procesowej; unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu; reprezentacja przed bankami i sądem. Twoja sprawa może zostać rozwiązana polubownie w wyniku zawarcia ugody z bankiem lub po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku; zachowek; kwestie testamentowe. Pomożemy Ci uregulować sytuację prawną dotyczącą majątku spadkowego po śmierci spadkodawcy. Zapewniamy pełne zaangażowanie w sprawę oraz rzetelne sporządzanie pism procesowych.

Prawo konsumenckie

Reprezentujemy interesy konsumentów w dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i gwarancji, prowadzimy postępowanie reklamacyjne, wspieramy osoby poszkodowane w sporze z nieuczciwym przedsiębiorcą.