Zachęcamy do zlecenia nam bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Zainteresowanych prosimy o przesłanie skanu umowy kredytowej wraz z aneksami i aktualnym saldem w CHF na adres e-mail: adwokat@apabs.pl.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów z bankami w sprawach frankowych. Pomagamy Klientom, którzy posiadają kredyt waloryzowany kursem CHF lub pozostałych walut obcych uwolnić się od kredytu. Naszym celem jest uzyskanie dla Ciebie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia poprzez unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy i rzetelne poprowadzenie postępowania. Dzięki bogatemu doświadczeniu i kierując się aktualnym orzecznictwem osiągamy satysfakcjonujące rezultaty. Oferujemy prowadzenie spraw z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej udzielanych przez wszystkie banki świadczące usługi na terenie Polski. Przeanalizujemy Twoją umowę pod kątem występowania abuzywnych klauzul indeksacyjnych i możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem. Przedstawimy Ci propozycję dalszego postępowania w sporze z bankiem. Twoja sprawa może zostać rozwiązana polubownie w wyniku zawarcia ugody z bankiem lub po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Doradzimy Ci, realnie oceniając Twoją sytuację i zapewniając profesjonalne wsparcie.

W ramach współpracy oferujemy:

  • bezpłatną analizę poszczególnych zapisów umowy kredytowej
  • dochodzenie unieważnienia umowy lub „odfrankowienia” kredytu
  • odzyskanie kwot nadpłaconych rat kredytu
  • pomniejszenie Twoich zobowiązań wobec banku
  • prowadzenie postępowania reklamacyjnego
  • reprezentowanie Twoich interesów w postępowaniu sądowym