Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm z branży wydawniczej, filmowej, telewizyjnej i reklamowej. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o stworzenie utworu, umowy licencyjne, umowy o świadczenie usług reklamowych, marketingowych i fotograficznych, umowy o produkcję i koprodukcję, umowy barterowe i umowy o organizację eventu. Udzielamy porad prawnych twórcom, artystom i fotografikom w kwestii ochrony praw autorskich i wykorzystania utworów. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem praw autorskich i bezprawnym wykorzystaniem wizerunku. Zapewniamy pomoc w dochodzeniu odszkodowania za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych.