Może się zdarzyć, że znalazłeś się w sytuacji, w której zostałeś zatrzymany przez organy ścigania, postawiono Ci zarzuty popełnienia przestępstwa lub stałeś się ofiarą przestępstwa. Niezależnie od tego w jakiej roli procesowej występujesz, masz prawo do rzetelnego procesu prowadzonego z zachowaniem właściwych procedur i poszanowaniem Twoich praw. W sprawach karnych nierzadko kluczowe jest skorzystanie z pomocy prawnej profesjonalisty już na początkowym etapie postępowania, aby Twoje gwarancje procesowe nie zostały naruszone. Zapewniamy pomoc doświadczonego adwokata, który będzie stać na straży przestrzegania Twojego prawa do obrony. Wspólnie wybierzemy najbardziej korzystną dla Ciebie linię obrony.

Nasza kancelaria oferuje:

  • pomoc podejrzanemu w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentację zatrzymanego lub tymczasowo aresztowanego na posiedzeniach aresztowych
  • obronę oskarżonego w sprawach dotyczących: wypadków drogowych, jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bójki lub pobicia, zgwałcenia, kradzieży, włamania, rozboju, oszustwa, przywłaszczenia, znęcania, stalkingu, gróźb karalnych, zniewagi, zniesławienia oraz w sprawach narkotykowych
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym
  • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego przestępstwem
  • sporządzanie prywatnego i subsydiarnego aktu oskarżenia
  • sporządzanie wniosków o: odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie kary, udzielenie przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie
  • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie