Nasze usługi obejmują reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z własnością i obrotem nieruchomościami, prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych oraz zaskarżanie decyzji organów administracyjnych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie przez cały okres trwania postępowania. Doradzamy Klientom w sporach ze wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową i administracją budynku. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, najmu, najmu okazjonalnego, dzierżawy nieruchomości, umowy dożywocia, zniesienia współwłasności, darowizny nieruchomości, umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną. Naszym celem jest pomoc prawna w rozwiązaniu sytuacji, w której się znalazłeś. Zapewniamy rzetelną analizę stanu prawnego Twojej nieruchomości.

W zakresie prawa nieruchomości prowadzimy sprawy o:

 • zniesienie współwłasności
 • rozgraniczenie administracyjne i sądowe
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • spory mieszkaniowe
 • ochronę własności
 • posiadanie
 • odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego
 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 • eksmisje
 • ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym