Sprawy spadkowe nierzadko wiążą się ze skomplikowanym stanem faktycznym i długotrwałym procesem sądowym. Zamieszkanie spadkobierców w znacznej odległości od siebie lub brak kontaktu z pozostałymi spadkobiercami, a także przebywanie spadkobiercy za granicą może dodatkowo utrudnić i znacznie wydłużyć postępowanie spadkowe. Brak zgody między spadkobiercami w kwestii podziału spadku powoduje, że skorzystanie z pomocy prawnej doświadczonego adwokata może być najlepszym rozwiązaniem. Pomożemy Ci uregulować sytuację prawną dotyczącą majątku spadkowego po śmierci spadkodawcy. Zapewniamy pełne zaangażowanie w sprawę i rzetelne sporządzanie pism procesowych. Twoja sprawa może zostać rozwiązana polubownie w drodze mediacji lub po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Doradzimy Ci, realnie oceniając Twoją sytuację. Prowadzimy rozmowy negocjacyjne, reprezentujemy Klienta na etapie przedsądowym, w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

W zakresie prawa spadkowego prowadzimy sprawy o:

  • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie na podstawie testamentu)
  • dział spadku
  • zachowek
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia
  • unieważnienie testamentu
  • zwolnienie z podatku od spadków i darowizn